top of page

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δηλαδή

το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μαρία Πουλιάση με έδρα Αχαράβη, Κέρκυρα,

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου risveglio221@yahoo.gr τηλέφωνο 2663 063995 / 6944 575868,

(εφεξής «ΚΞΓ» ή «εμείς» ),

συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο www.pouliasi.edu.gr.

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΞΓ στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες/στοιχεία φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα  του φυσικού προσώπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα».

 

2. Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

3. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

O δικτυακός μας τόπος www.pouliasi.edu.gr έχει κυρίως ενημερωτικό περιεχόμενο και σκοπό και περιορίζει στο ελάχιστο τη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων.

Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και απαραίτητα για τον σκοπό που προορίζονται και συγκεκριμένα:

 • όσα συμπληρώνετε στη φόρμα «Επικοινωνίας» (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και στη φόρμα δήλωσης επιθυμίας για αποστολή «Newsletter» (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που βρίσκονται στον ιστότοπό μας.

 • τα Δεδομένα που συλλέγονται από τα Cookies

 

4. Για ποιό σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας και με ποιά νόμιμη βάση;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για σκοπούς:

 • Επικοινωνίας: Όταν μας υποβάλλετε ερώτημα ή αίτημα μέσω της φόρμας «επικοινωνίας» επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για τη διαχείριση, απάντηση και επίλυση των ερωτημάτων/αιτημάτων σας. Θεωρούμε ότι  υφίσταται έννομο συμφέρον μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματα ή τα ερωτήματα που εγείρονται από εσάς μέσω της φόρμας «Επικοινωνίας». Περαιτέρω κατανοούμε ότι η προς το σκοπό αυτό επεξεργασία  των συγκεκριμένων  δεδομένων σας, καθίσταται και για εσάς επωφελής, καθώς μας επιτρέπει να σας βοηθήσουμε επαρκώς και να απαντήσουμε στα ερωτήματα που εγείρετε. Όταν το ερώτημα σας σχετίζεται με την άσκηση δικαιωμάτων σας για τα οποία σας ενημερώνουμε παρακάτω, νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα Δεδομένα σας, καθώς έτσι ανταποκρινόμαστε σε έννομη υποχρέωσή μας.

 • Αποστολής newsletter:  Όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας και να σας αποστείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο στην διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς ενημέρωσής σας για τα νέα και τις προσφορές του ΚΞΓ μας δυνάμει της συγκατάθεσης που μας παρέχετε π.χ. όταν δηλώνετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό/προωθητικό υλικό (newsletter) από εμάς.

 

5. Ποιοί είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του ΚΞΓ, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

Δεν αποστέλλουμε τα Δεδομένα σας σε τρίτους.

 

6. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ε. Η επεξεργασία των Δεδομένων σας περιορίζεται μόνο εντός Ε.Ε.

 

7. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Τα Δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από το ΚΞΓ μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα Δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Συγκεκριμένα:

 • Τα Δεδομένα που συμπληρώνετε στην φόρμα «Επικοινωνίας» τα διατηρούμε για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας ή να απαντήσουμε στο ερώτημα σας, εκτός αν κατά την επικοινωνία προκύψει νέος σκοπός για τον οποίο είναι αναγκαία η περαιτέρω επεξεργασία τους.

 • Η δήλωση συγκατάθεσής σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από το ΚΞΓ και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

 • Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

 

8. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε τα δικαιώματα:

 • πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

 • διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

 • φορητότητας των Δεδομένων σας.

 • περιορισμού της επεξεργασίας.

 • εναντίωσης/ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

 

10. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε  το αίτημα σας στην ταχυδρομική διεύθυνση του ΚΞΓ (Αχαράβη, Κέρκυρα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή του (risveglio221@yahoo.gr)και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, το ΚΞΓ μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή προς εσάς.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr).

 

11. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Το ΚΞΓ δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεσή σας στην κατάρτιση προφίλ που, όμως, δεν έχει για εσάς καμία νομική συνέπεια και δέσμευση.

 

12. Ποιό είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα δικαστήρια του τόπου της έδρας του ΚΞΓ.

 

13. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

 

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 8/10/2018

bottom of page