κατάλογος.jpg

Από τη νέα σχολική χρονιά 2019-2020 ξεκινούν στο κέντρο μας τμήματα ιταλικών για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Υπάρχει επίσης η δυνατατότα ιδιαίτερων μαθημάτων.